Voor de Ommekeer
Volgende event 25 juni: Wereldtransformatie door technologie

Vier thema's, een ommekeer

Go to Financieel stelsel

Financieel stelsel

De mondiale schuldopbouw van de afgelopen decennia maakt het huidige financieel systeem uiterst kwetsbaar.

Op termijn lijkt een algehele schuldsanering en dus ‘reset’ onvermijdelijk. Zelfs een algehele ineenstorting van het financiële stelsel is niet uitgesloten.

Go to Globalisering & Lokalisme

Globalisering & Lokalisme

Zowel in Amerika als Europa is sprake van een afkalving van de middenklasse, een groeiende kloof tussen arm en rijk en een opkomst van het populisme.

Tegelijkertijd is er een grote behoefte aan verandering: lokale initiatieven om te komen tot duurzame energiewinning, de versterking van sociale cohesie, andere vormen van werken, samenwerken en financiering enzovoorts.

Go to Geopolitieke verschuivingen

Geopolitieke verschuivingen

De Westers-Amerikaanse hegemonie van de laatste decennia komt langzaam ten einde. Andere continenten en grootmachten zich beginnen te roeren.

Buiten en binnen het Europa valt een toename van autoritaire vormen van leiderschap waar te nemen, terwijl veel traditionele partijen en instituties hun legitimiteit verliezen onder de bevolking.

Go to Europese crisis

Europese crisis

De vluchtelingencrisis zet de Europese instituties en kernwaarden onder druk, met alle onderlinge botsingen en verdeeldheid van dien.

Binnen Europa zelf nemen de spanningen toe. Na de zogenoemde Brexit moet de Europese Unie zichzelf opnieuw uitvinden.

Over ons

Waar staan wij voor?

Voor de Ommekeer is een platform dat mensen uit verschillende disciplines en maatschappelijke sferen bij elkaar brengt om na te denken over de ingrijpende verandering van de wereldorde die op komst is: wetenschappers, kunstenaars, journalisten, bestuurders en ondernemers.

Ons Platform - dat deel uitmaakt van Centrum Ethos - wil ruimte bieden aan onafhankelijke geesten om vrijmoedig met elkaar van gedachten te wisselen over wat er momenteel in de wereld aan de hand is en de publieke bewustwording daaromtrent te bevorderen. Zo willen we elkaars geest slijpen en het ‘groot denken’ stimuleren; juist ook om nieuwe wegen onder de aandacht te brengen en met elkaar oplossingen te formuleren voor de prangende vragen van deze tijd.


lees meer...


  • Voor de Ommekeer stelt zich ten doel burgers en instellingen voor te bereiden op de ‘ommekeer’.

    Dit kan niet alleen door een inschatting te maken van de mogelijke gevaren die op ons afkomen en daar voorzorgs-maatregelen voor te nemen, maar ook door de nieuwe mogelijkheden in kaart te brengen die daardoor zullen ontstaan.

    Ook de politiek zal worden uitgedaagd na te denken over deze veranderingen en publiekelijk stelling te nemen ten aanzien van de vragen die op ons afkomen.

    Het platform is een initiatief van de journalist Paul van Liempt en de filosoof Ad Verbrugge en staat open voor iedereen die interesse heeft in deze thematiek.

    Onder andere de volgende personen hebben zich al verbonden aan Voor de Ommekeer: Haroon Sheikh, Arnoud Boot, Gabriël van den Brink

                       

Het belang van een ommekeer

In de Media

Sluit je aan en blijf op de hoogte: